/ LIETUVIŲ KALBA
Informacija

Lietuvių kalbos testai 5 klasei

Lietuvių kalbos testai 5 klasei
Rita Matulienė

5,00 €

 

Mokymo priemonė skirta 5 klasės mokinių lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams įtvirtinti. Leidinį sudaro 19 temų (kiekvienos po du testų variantus), parengtų vadovaujantis Atnaujintomis lietuvių kalbos ir literatūros programomis bei išsilavinimo standartais. Testai apima visas 5 klasėje nagrinėjamas lietuvių kalbos vartojimo sritis: rašybą, žodžių darybą (reikšmines žodžių dalis bei morfologinį nagrinėjimą), fonetiką, kirčiavimą ir sintaksę. Pirmieji trys skyriai skirti pradinės mokyklos programai pakartoti, tolesni dvylika – penktosios klasės svarbiausių temų žinioms įtvirtinti, o paskutinieji keturi – joms apibendrinti ir pakartoti

 

Testus galima pasitelkti kontroliniam darbui rašyti, išėjus konkretų skyrių, arba skirti mokinių savarankiškam darbui. Kiekvieno testo pabaigoje pateikta vertinimo lentelė padės tiek mokytojui įvertinti mokinio gebėjimus, tiek pačiam mokiniui įsivertinti savo žinias.