/ ISTORIJA / MOKYMO (SI) GIDAS

MOKYMO (SI) GIDAS

(5)

„Istorijos mokymo (si) gidas“ – tai dviejų dalių mokymo (si) priemonė, savo sandara ir metodika išsiskirianti iš pastaruoju metu pasirodžiusių leidinių, skirtų pasirengti valstybiniam istorijos brandos egzaminui. „Istorijos mokymo(si) gidas“ – tai universali mokymo (si) priemonė. Leidinį galima naudoti ir per pamokas, ir ruošiantis savarankiškai egzaminui, ir kaip pratybų sąsiuvinį, ir kaip pamokos planą, ir kaip chrestomatiją, ir netgi kaip vadovėlį. Atsižvelgiant į mokytojų pageidavimus yra išleista ir „Istorijos mokymosi gido“ III dalis. Tai „Istorijos mokymosi gido“ priedas, kuriame yra pateikta 15 naujų apibendrinamųjų užduočių komplektų su atsakymais bei šio leidinio pirmosios ir antrosios dalių apibendrinamųjų užduočių atsakymai.
Mokinys aiškiai turi žinoti, ką konkrečiai mokytis, o mokytojas – ko mokyti. Mokymo ir mokymosi metodai turi atitikti egzamino užduoties principus, o mokinys turi nuolat dirbti praktiškai. „Istorijos mokymosi gidas“ visiškai atitinka šiuos principus. Šią mokymo (si) priemonę sudaro šešiolika temų. Kiekviena tema sudaryta iš trijų dalių, kurių kiekvienos paskirtis yra skirtinga.

Pirmoji dalis – planas, kurio paskirtis – kad mokinys aiškiai žinotų, ką konkrečiai mokytis, o mokytojas – ko mokyti (kad nesimokytų ir nemokytų nereikalingų dalykų).

Antroji dalis – nuoseklus ir išsamus temos nagrinėjimas. Šioje dalyje yra pateikti konkretūs nurodymai, ką surasti šaltiniuose, vadovėlyje, atlase ar papildomoje literatūroje. Šios dalies paskirtis panaši kaip ir vadovėlio, todėl tekstai ilgesni, panašiai kaip vadovėlyje. Taip pat šioje dalyje yra pateikti svarbiausi dokumentai, kuriuos būtinai reikia nagrinėti per istorijos pamokas arba namuose. Taigi, ši leidinio dalis gali būti naudojama ir kaip chrestomatija. Tačiau šį leidinį naudoti yra daug geriau, nes, pvz., chrestomatijoje yra pateikti tik istorijos šaltiniai, be jokių užduočių, o šiame leidinyje prie kiekvieno šaltinio pateiktos ir užduotys.

Trečioji dalis („Priedas“) – apibendrinamosios užduotys. Jas atlikęs mokinys ir aptaręs su mokytoju, gali įsitikinti, ar gerai išmoko prieš tai nagrinėtą medžiagą.

 

 

 

Istorijos gido tęsinys - 2011 m. išleista nauja dviejų dalių istorijos mokymo (si) priemonė 11–12 klasėms. Pirma leidinio dalis, skirtą 11 klasei, išleista 2011 m. lapkričio mėnesį. Antroji dalis, skirta 12 klasei, pasirodė 2012 m. Ši mokymo (si) priemonė yra 2010–2011 m. m. išleisto leidinio „Istorijos mokymosi gidas“ tęsinys. Joje dalis minėto leidinio užduočių yra papildytos, pertvarkytos ir pritaikytos atnaujintai istorijos vidurinio ugdymo bendrajai programai bei naujai istorijos brandos egzamino programai. Leidinyje rasite ir daug naujų užduočių.
„Istorijos mokymosi gidas“ buvo sudarytas siekiant, kad juo būtų galima naudotis ir kaip vadovėliu, ir kaip chrestomatija, ir kaip pratybomis. Naujasis leidinys yra daugiau pratybos. Prieš kiekvieną užduočių komplektą pateikti nurodymai, kaip nagrinėti konkrečią temą. Prieš atlikdamas užduotis mokinys, vadovaudamasis vadovėliu, atlasu ir kitomis mokymo (si) priemonėmis, turėtų nuosekliai, pagal nurodymus išsinagrinėti temą, pasidaryti konspektą, išsiaiškinti pateiktas sąvokas ir kt.
Po nurodymų, kaip nagrinėti temą, yra pateiktos užduotys, kurias atlikęs mokinys gali įsitikinti, ar gerai išmoko temą. Šis leidinys yra parengtas vadovaujantis nauja egzaminų programa, pagal kurią mokiniai laikys istorijos brandos egzaminą 2013 m.
2013 m. valstybinio egzamino programoje mokinių gebėjimai skirstomi į šias grupes: istorijos žinios ir supratimas (žemesnio lygio gebėjimai); istorijos žinių taikymas, problemų sprendimas (aukštesniojo lygio gebėjimai). Sudarant šį leidinį atsižvelgta į šių gebėjimų ugdymą.

Leidinių skaičius puslapyje: 10 20 50 100
Rūšiuoti pagal:   pavadinimą   kainą
Istorijos Užduotys 11 (III gimnazijos) klasei Istorijos Užduotys 11 (III gimnazijos) klasei
Virginijus Navickas
Kaina: 7,50 €
Istorijos Užduotys 12 (IV gimnazijos) klasei Istorijos Užduotys 12 (IV gimnazijos) klasei
Virginijus Navickas
Kaina: 7,50 €
Istorijos mokymo (si) gidas. Priedas Istorijos mokymo (si) gidas. Priedas
Virginijus Navickas
Kaina: 5,00 €
Istorijos mokymo (si) gidas. I dalis Istorijos mokymo (si) gidas. I dalis
Virginijus Navickas
Kaina: 8,00 €
Istorijos mokymo (si) gidas. II dalis Istorijos mokymo (si) gidas. II dalis
Virginijus Navickas
Kaina: 8,00 €
Leidinių skaičius puslapyje: 10 20 50 100
Rūšiuoti pagal:   pavadinimą   kainą