/ ISTORIJA
Informacija

Langas į Lietuvą - integruotos istorijos ir geografijos pamokos

Langas į Lietuvą - integruotos istorijos ir geografijos pamokos

4,00 €

 „Langas į Lietuvą“ yra originali integruotų istorijos ir geografijos užduočių knyga, skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Leidinys  padeda interaktyviai pažinti populiarius mokyklinių išvykų maršrutus: Kauną, Panemunių regioninį parką ir Kėdainius.

Autoriai siūlo mokytojams originalų mokymosi metodą – orientacines pažintines komandines varžybas. Metodą jau išbandė daugiau nei 700 Lietuvos mokinių! Siūloma veikla padeda mokinius motyvuoti mokslo metų pradžioje, apibendrinti įgytas žinias ir gebėjimus metų pabaigoje ar baigus kurso dalį.

Sąsiuvinį sudaro keturios integruotos užduotys, kurias atliekant reikia istorijos, geografijos, menų ir gamtos mokslų žinių bei gebėjimų. Mokiniams siūloma darbuotis susiskirsčius į komandas, todėl ugdomi bendradarbiavimo įgūdžiai. Varžybose informacijos paieškai leidžiama naudotis technologijomis, turinčiomis interneto prieigą, todėl dalyviai mokosi prasmingai taikyti IKT. Komandoms pateikiamos užduotys yra keturių tipų: 1) reikalaujančios atrasti užšifruotus objektus, jų detales arba apibūdintus asmenis; 2) prašančios nusifotografuoti prie atpažintų objektų; 3) raginančios pateikti glaustus atsakymus į pateiktus klausimus; 4) įpareigojančios atlikti praktines geografinių skaičiavimų, kontūrinių žemėlapių pildymo ir kitas užduotis.

Leidinys padeda socialinių disciplinų mokytojams suderinti bendrosiose programose aprašytu tris ugdymo proceso elementus:

·         bendrųjų kompetencijų ugdymą;

·         netradicinių ugdymo erdvių naudojimą;

·         tarpdalykinę integraciją.

Autoriai viliasi, kad mokiniams, mokytojams ir visiems smalsuoliams, norintiems neįprasta forma pažinti žinomus ar dar visiškai neatrastus objektus, šis interaktyvių užduočių sąsiuvinis taps langu į Lietuvą.