/ ISTORIJA
Informacija

Istorijos pratybos 9 klasei

Istorijos pratybos 9 klasei
Domas Boguševičius

3,50 €

Šio leidinio užduotys parengtos pagal galiojančią pagrindinio ugdymo programą. Užduotys pritaikytos skirtingo – tiek pagrindinio, tiek ir aukštesniojo – pasiekimų lygio mokinių orientavimosi istoriniame laike ir erdvėje, istorijos tyrimo ir interpretavimo įgūdžių lavinimui.

Rengiant leidinį vadovautasi nuostata, kad moksleivis turi aktyviai dalyvauti istorijos mokymosi procese, o ne tik atkartoti vadovėlio informaciją.

Sąsiuvinyje gausiai remiamasi žinomų šiandienos pasaulio ir Lietuvos istorikų tekstais, pirminiais šaltiniais.

Leidinyje gausu kontūrinių žemėlapių, todėl moksleiviui nereikės jų pirkti papildomai.  Leidinys yra iš vienos dalies, o mokytojams yra paruošti atsakymai, kuriuos bus galima įsigyti tik iš leidyklos. Be to, kaip papildoma mokomoji medžiaga prie šio leidinio tinka ir UAB „UGDA“  išleistas  „Mokyklinis dailės terminų žodynas“.