/ ISTORIJA
Informacija

Istorijos pratybos 10 (II gimnazijos) klasei

Istorijos pratybos 10 (II gimnazijos) klasei
Domas Boguševičius

4,00 €

Šių pratybų užduotys parengtos pagal galiojančią pagrindinio ugdymo programą. Užduotys pritaikytos skirtingo – tiek pagrindinio, tiek ir aukštesniojo – pasiekimų lygio mokinių orientavimosi istoriniame laike ir erdvėje, istorijos tyrimo ir interpretavimo įgūdžių lavinimui.

Rengiant leidinį vadovautasi nuostata, kad moksleivis turi aktyviai dalyvauti istorijos mokymosi procese, o ne tik atkartoti vadovėlio informaciją.

Sąsiuvinyje gausiai remiamasi žinomų šiandienos pasaulio ir Lietuvos istorikų tekstais, pirminiais šaltiniais. Atsižvelgiant į XX amžiaus istorijos mokymo(si) specifiką, pratybose gausu karikatūrų, plakatų bei schemų analizės užduočių.

Leidinyje pateikiama daug kontūrinių žemėlapių, todėl moksleiviams nereikia jų pirkti papildomai.

Naujasis pratybų sąsiuvinis sudarytas taip, kad pagelbėtų moksleiviams sėkmingai mokytis XX amžiaus istorijos ir rengtis planuojamam socialinių mokslų PUPP.

Leidinys – vienos dalies, mokytojams yra paruošti atsakymai, kuriuos bus galima įsigyti tik leidykloje.