/ ISTORIJA
Informacija

Istorijos mokytojo knyga 11 (III gimnazijos) klasei

Istorijos mokytojo knyga 11 (III gimnazijos) klasei

5,00 €

 Mokytojo knyga – tai papildoma priemonė istorijos mokytojams, dirbantiems su Domo Boguševičiaus ir Virginijaus Navicko vadovėliu Istorija 11 (III gimnazijos) klasei. Minėtą vadovėlį papildo ir V. Navicko parengtos Istorijos užduotys 11 (III gimnazijos) klasei.

Mokytojo knygoje pateikta:

·      11 klasės išplėstinio ir bendrojo istorijos kursų preliminarūs ilgalaikiai (metų) pamokų planai.

·       vadovėlio struktūros apibūdinimas, šiuolaikinių istoriografijos tendencijų charakteristika ir vadovėlio autorių metodologinės nuostatos;

·       rekomendacijos, kaip diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi;

·       vadovėlį papildančių leidinių ir papildomų mokymo(si) priemonių aprašymai;

·       pamokų organizavimo idėjos ir aktyvūs mokymo(si) metodai, susieti su realiomis mokymosi situacijomis;

·       11 klasės istorijos kurso datų ir asmenybių, kuriuos privalu žinoti brandos egzaminui, sąrašas;

·       trikalbis (lietuvių, lenkų ir rusų kalbų) vadovėlyje vartojamų sudėtingesnių terminų žodynėlis;

·       diagnostiniai testai su atsakymais;

·       kontūriniai žemėlapiai