/ ISTORIJA
Informacija

Istorijos Užduotys 12 (IV gimnazijos) klasei

Istorijos Užduotys 12 (IV gimnazijos) klasei
Virginijus Navickas

7,50 €

Šis leidinys yra 2011 m. išleistų „Istorijos užduočių 11 (III gimnazijos) klasei“ tęsinys.
Abiejuose leidiniuose prieš kiekvieną užduočių komplektą pateikiami konkretūs nurodymai, kaip nagrinėti temą. Prieš atlikdamas užduotis, mokinys, naudodamasis vadovėliu, atlasu ir kitomis mokymo (si) priemonėmis, nuosekliai, pagal nurodymus išsinagrinėja temą, susikonspektuoja, išsiaiškina pateiktas sąvokas ir kt.

 Po nurodymų, kaip nagrinėti temą, pateikiamos užduotys, kurias atlikęs mokinys galės įsitikinti, ar gerai išmoko temą.

 Naujoje istorijos brandos egzamino programoje nurodyta, kad per egzaminą bus tikrinami šie mokinių gebėjimai: žinios ir supratimas (žemesniojo lygio gebėjimai); informacijos taikymas, problemų sprendimas, interpretavimas ir vertinimas (aukštesniojo lygio gebėjimai). Sudarydamas šiuos leidinius, autorius atsižvelgė į minėtų gebėjimų ugdymą.

 Šiuo metu yra parengti pirmojo leidinio užduočių atsakymai. Antrojo leidinio užduočių atsakymai bus parengti kitų mokslo metų pradžioje.

 Daugiametė praktika parodė, kad vadovėliuose yra įdėta daug teorijos, o praktinių užduočių mažai. Į visus šiuos klausimus atsako būtent UAB „UGDA“ leidiniai.