/ GEOGRAFIJA
Leidiniai 1 / 4
Informacija

Geografija. Pasaulio ir Lietuvos ūkis. Mokymo(si) medžiaga 10 klasei

Geografija. Pasaulio ir Lietuvos ūkis. Mokymo(si) medžiaga 10 klasei
S. Dijokienė, G. Jakentienė

4,00 €

  Šiandien vyrauja nuomonė, kad vadovėlis nėra pagrindinė (vienintelė) mokymo priemonė. Vadovėlis turi būti siejamas su virtualiomis ar kitomis mokymo (si) priemonėmis, kurios padėtų mokiniui siekti mokėjimo mokytis kompetencijos. Naujai parengtos mokymo (si) medžiagos, leidžia diferencijuoti mokinių veiklą. Užduotys paruoštos skirtingo lygio, tai padeda mokiniui įsivertinti savo pasiekimus, siekti pažangos. Leidiniuose taip pat rasite spalvotus (pasaulio, atskirų žemynų gamtinius ir politinius bei klimato juostų ir kt.) žemėlapius ir kontūrinius žemėlapius. Tad, palyginus su kitų leidyklų mokymo priemonėmis, šie leidiniai yra net iki trijų kartų pigesni. Remiantis tik ką paminėtais ŠMM įsakymais mokinys turi žinoti konkrečiai ko mokytis, o mokytojas ko mokyti. Mokytojams atskirai bus paruošti šių leidinių atsakymai. Leidinių autorės: geografijos mokytojos ekspertės SIGITA DIJOKIENĖ ir GENUTĖ JEKENTIENĖ.

  Šiuos leidinius jau galima įsigyti ir knygynuose, juose esančiomis kainomis. Na, o Pegaso knygynuose ieškoti skyrelyje Mokymosi priemonės.

Leidiniai 1 / 4