/ GEOGRAFIJA
Informacija

Geografija. Lietuva. Mokymo(si) medžiaga 9 klasei

Geografija. Lietuva. Mokymo(si) medžiaga 9 klasei
S. Dijokienė, G. Jakentienė

4,50 €

 Rengiant šį leidinį atsižvelgta į šio amžiaus mokinių mokymo ypatumus. Jame pateiktos užduotys ir klausimai diferencijuoti, skatina mokinį kūrybiškai mąstyti, daryti išvadas, interpretuoti. Temos refleksijai pateiktos užduotys „Tu gali“, kurios mokinius moko, skatina įsivertinti savo pasiekimus. Tam skirti trys skirtingų emocijų veideliai. Klausimai ir užduotys iliustruoti schemomis, nuotraukomis, piešiniais, kartoschemomis. Mokiniai šiame leidinyje ras ir įdomių faktų, kurie pažymėti užrašu „Tai įdomu“. Leidinyje yra reikalingiausi (dažniausiai naudojami) žemėlapiai, pvz., Europos ir Azijos gamtiniai, Litosferos plokščių ir kt. Pateikti ir kontūriniai žemėlapiai, kuriuose mokiniai gali atlikti mokytojo skirtas kūrybines užduotis ir rašyti geografinius diktantus. Leidinyje „Geografija. Lietuva.“ mokymo(si) medžiaga nesusieta su jokiu konkrečiu vadovėliu, tačiau atitinka Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus. Tad šis leidinys visiškai atitinka atnaujintas Bendrąsias geografijos programas. Tokio pobūdžio leidinio Lietuvoje dar nebuvo. Mokinys, pirkdamas šį leidinį, sutaupo daug pinigų, nes tai ir pratybos, ir kontūriniai žemėlapiai, ir testai, ir atlasas – viskas viename leidinyje.