/
Leidiniai 1 / 1
Informacija

Mokyklinis dailės terminų žodynas. Mokymo(si) priemonė vyresniųjų klasių mokiniams

Mokyklinis dailės terminų žodynas. Mokymo(si) priemonė vyresniųjų klasių mokiniams
Elida Ignatavičienė

3,00 €

UAB „UGDA“  2011 m. išleido „Mokyklinį dailės terminų žodyną“.  Leidinio autorė – Šiaulių S. Daukanto gimnazijos dailės mokytoja  ELIDA IGNATAVIČIENĖ.
„Mokykliniame dailės terminų žodyne“ pateikti ne tik dažniau vartojamų terminų apibrėžimai, bet ir išsamesni paaiškinimai, daug iliustracijų, brėžinių. Todėl šis leidinys pasižymi enciklopedinio žodyno savybėmis, yra vizualus ir aiškus pradedančiajam.

Žodyne pateikti dažniausiai vartojami vaizduojamosios ir taikomosios dailės terminai, apibūdinantys dailės stilius, šakas, žanrus, technikas, darbo įrankius ir medžiagas. Aptarti esminiai meno bruožai nuo priešistorinės dailės iki šių dienų postmodernistinių meno sintezės reiškinių. Architektūros terminai siejami su meno istorija, pastatų funkcionalumu ir estetika. Aptarti pastatų tipai, architektūriniai stiliai, konstrukciniai ir dekoratyviniai elementai, parkai. Be dailės terminų,  pristatyti ir populiariausi pasaulio meno muziejai. Pieštos iliustracijos, brėžiniai ir schemos perteikia ne tik aptariamo objekto išorinį, matomą vaizdą, bet aiškina sandarą ir konstrukciją.

Žodynas pirmiausia skiriamas moksleiviams, kurie mokosi dailės, ruošiasi mokykliniam dailės egzaminui, bei gilesnėms ir platesnėms meno, menotyros, žurnalistikos studijoms, taip pat visiems, besidomintiems daile. Šį žodyną, kaip papildomą mokymo (si) priemonę, gali naudoti dailės, istorijos, literatūros, mokytojai, turizmo specialistai.  „Mokykliniame dailės terminų žodyne“ pateikti ne tik dažniau vartojamų terminų apibrėžimai, bet ir išsamesni jų paaiškinimai, yra daug iliustracijų, brėžinių. Todėl šis leidinys pasižymi enciklopedinio žodyno savybėmis, yra vizualus ir aiškus pradedančiajam.

Vadovaujantis 2009 05 11 švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1051 šį žodyną galima pirkti ir pervedimu iš mokinio krepšelio lėšų.

Leidiniai 1 / 1