/ Pradžia

 

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai,

UAB „UGDA“ pristato naujieną – lietuvių kalbos testus 9 ir 10 klasėms. 

                                                    
  

  


 

 

Gerb. pradinių klasių mokytojai,

UAB „UGDA“ mokytojų pageidavimu išleido leidinį  „Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys “ pirmai klasei pirma dalį. Likusios dvi bus išleistos netrukus. Dirbdami su šiomis užduotimis mokiniai išmoks parašyti visas lietuvių kalbos abėcėlės raides, jas jungti į žodžius, o žodžius – į sakinius.  Leidinys parašytas pagal naują metodika, kurios Lietuvoje dar nebuvo. Autorės: Alma Liutkienė  ir Diana Mikulevičienė iš Prienų „Žiburio  “ progimnazijos 

 

 

 

  

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai,
 
UAB „UGDA“ išleido leidinį „Lietuvių kalbos testai “ 5 klasei. Autorė Rita Matulienė iš Vilniaus. Testai apima visas  5 klasėje nagrinėjamas lietuvių kalbos sritis: rašyba, žodžių daryba, fonoteka  ,kirčiavimą ir sintaksę. Kiekvieno testo pabaigoje pateikiama lentelė  padės tiek mokytojui įvertinti mokinio gebėjimus, tiek pačiam mokiniui įsivertinti savo žinias.
 

 


 

Gerbiami pradinių klasių mokytojai,

 

      UAB „UGDA“ informuoja, kad pradinei mokyklai – trečiai ir ketvirtai klasėms – išleidžia leidinius „Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys“: trečiai klasei tris dalis, o ketvirtai – dvi dalis. Šie leidiniai buvo išspausdinti 2015 m. pagal tuo metu atnaujinamos lietuvių kalbos programos projektą, todėl ir dabar atitinka 2016 m. atnaujintas lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąsias programas.  Šie leidiniai nebuvo kartojami, nes „Gimtojo žodžio“ leidykla bankrutavo.

Leidiniai atitinka atnaujintas bendrąsias programas, užduotys sukurtos atsižvelgiant į BP atnaujintą ugdymo turinį, skaitymui, rašymui, klausymui, kūrybiniams darbams keliamus reikalavimus bei į standartizuotų testų struktūrą. Atkreipiame dėmesį, kad užduotyse pateikiama daug programoje nurodytų kūrinių arba jų ištraukų ir nuosekliai mokoma gramatikos, pateikiama kūrybinių užduočių. Kiekvienai lietuvių kalbos pamokai pateikiami kūriniai arba dalykiniai tekstai, su jais susijusios kalbos ir kūrybinės užduotys, taip pat pagrindinės sąvokos. Siekiant palengvinti mokytojų darbą, pateikiamos skirtingo lygio užduotys, išskiriami svarbiausi pamokos akcentai, įvesti sutartiniai ženklai, numatyta refleksija. Dirbant pagal šias užduotis, mokiniams siūloma dalį atsakymų žymėti tekste, rašyti ne tik pratybose, bet ir sąsiuvinyje. 

Mokytojų pageidavimu leidėjas UAB „UGDA“ atnaujina šių leidinių leidybą. 3 klasės 1 dalis ir  4 klasės 1 dalis bus išspausdintos gegužės 14 d, o likusios užduočių dalys – birželio mėn pradžioje, nes autorės užduotis tobulina.  

Į mokyklas leidinius pristatome nemokamai, neparduotus leidinius taip pat nemokamai pasiimame. Užsakymai įvykdomi per 24 val.  

Taikomos ir nuolaidos, dėl kurių reikia tartis su leidėju asmeniškai. Išsamesnė informacija: www.ugda.lt

 

 

Kontaktai pasiteirauti:

UAB „UGDA“

Direktorius   Justinas Babeckas

www.ugda.lt

Tel. 8687-51947

El. paštas: justugda@gmail.com

 


 

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai,

 

     „Taiklios plunksnos strategija“ - leidinys, paruoštas mokiniams maksimaliai puikiai išlaikyti lietuvių kalbos brandos egzaminą. Tai leidinys, neturintis analogų.

 

      Užsakymai priimami

      el. paštu: justugda@gmail.com

      tel. nr.: (8 687) 51 947

 

  
  

 

     *Primename, kad leidinys 11 (3 gimnazijos) klasei yra išleistas ir galite įsigyti.

Nuoroda: I dalis ir II dalis.

 

 


 

 

 Visi korupcijos reiškiniai pažymėti šiame straipsnyje.

 

     UAB UGDA kreipimasis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrę ir komiteto pirmininką dėl bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlių kokybės užtikrinimo: laiškas.pdf

 

      Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atsakymas.pdf ir atsakymas.pdf

 

 

Taip pat UAB UGDA kreipimasis.pdf į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Jų atsakymas.pdf.

 

 

 

 

 


 

 

Gerb. istorijos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai,

 

      UAB „UGDA“  informuoja, kad išleido Vidurinių amžių istorijos pratybų sąsiuvinį

8-ų klasių mokiniams.  Leidinio autorės, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokytoja metodininkė Aurelija Vilkė, Kybartų „Saulės“ progimnazijos vyr. mokytoja Daiva Leonavičienė, Marijampolės „Sūduvos“ gimnazijos mokytoja metodininkė Vaida Pituškienė, apibendrinusios sukauptą darbo patirtį, atsižvelgdamos į šiuo metu galiojančią Bendrojo ugdymo istorijos dalyko programą ir išsilavinimo standartus sudarė pratybų sąsiuvinį 8 –ų klasių mokiniams. Šiame pratybų sąsiuvinyje parinktos originalios, kūrybiškos užduotys nuo visai paprastų iki sudėtingų, kai  mokiniai turės pamąstyti, argumentuotai įvertinti įvykį, reiškinį ar jo pasekmes. Mokiniai galės ne tik pasitikrinti įgytas žinias, bet ir  mokytis savarankiškai dirbti su istorine medžiaga.

    Po kiekviena užduotimi yra įsivertinimo ženkliukas. Įsivertinimo kriterijų mokiniai turės nuspalvinti atitinkama spalva.

     Pratybų sąsiuvinio paskutiniame lape yra lentelė „Mano pažanga“. Ją pildydami mokiniai galės stebėti savo daromą pažangą. Toks pratybų sąsiuvinis - Lietuvoje naujiena !

    Pratybų sąsiuvinį sudaro viena dalis, jo kaina leidykloje 4,00 EUR. UAB „UGDA” informuoja kad dėl techninių kliūčių Pegaso knygynuose laikinai jų nebus.

 
 
 
 
 

Leidinius galite užsakyti:

el. paštu: justugda@gmail.com

telefonu: +370 (687) 51 947

Leidinių pristatymas - nemokamai (per 24 - 48 valandas).

 


 

 

Gerb. geografijos mokytojai,

 

    Atnaujinome geografijos užduotis 8, 9 ir 10 klasėms. Jei norite leidinio, kuriame būtų ir pratybos, ir užduotys, ir kontūriniai žemėlapiai, ir atlasai ir netgi užrašams skirta knygelė. Šiuo metu išleistos naujos geografijos užduotys 8 klasei (autorės Vilniaus. Šv. Kristoforo   progimnazijos  geografijos mokytoja R. Skestenienė,  Vilniaus  P. Vileišio progimnazijos geografijos mokytoja V. Peseckienė ir  Kauno Saulės gimnazijos mokytoja ekspertė  S. Dijokienė).

    Leidinių kaina – tik 4,30 EUR.  Šie leidiniai beveik tris kartus pigesni nei kitų leidyklų. Leidinių pristatymas – nemokamas. Išrašomos sąskaitos faktūros. Pasitarkite su savo tėvais ir paskui kreipkitės į geografijos mokytojus.

 

 
 
 

 

Gerb. lietuvių kalbos mokytojai,    

 

  UAB „UGDA“  informuoja, kad išleido leidinį „TAIKLIOS PLUNKSNOS STRATEGIJA“  iš dviejų dalių. Leidinio autorė Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos lietuviu kalbos mokytoja metodininkė LOLITA NARBUTIENĖ.

     Taiklios plunksnos strategija - tai kantrybė. Jei žmogus nori tapti puikiu rašančiuoju, pirmiausiai jis turi išmokti atidžiai perskaityti tekstą. Šis užduočių sąsiuvinis skirtas padėti pasiruošti rašyti samprotavimo ir literatūrinius rašinius mokantis 11(III gimnazijos ) klasėje. Taip pat jis padės geriau pasiruošti gimtosios kalbos egzaminui, nes pateikiama daug medžiagos apie rašytojo asmenybę, kūrybą.

 

Kaina: 5,50 € su PVM Kaina: 6,50 € su PVM

 

   

 

Leidinius galite užsakyti:

el. paštu: justugda@gmail.com

telefonu: +370 (687) 51 947

Leidinių pristatymas - nemokamai. 

 

 


 
  
 
Gerb. istorijos mokytojai,
 

     UAB „UGDA “ informuoja, kad jau galite įsigyti istorijos vadovėlį 12 (IV gimnazijos) klasei. Jo kaina 15,20 € (PVM įskaičiuotas).

      Vadovėlio autoriai: istorijos mokytojas ekspertas  Virginijus Navickas  iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos ir humanitarinių mokslų daktaras Artūras Svarauskas iš Lietuvos istorijos instituto.

Vadovėlį recenzavo: istorijos mokytojai ekspertai Izolda Zakarauskienė  ir Andrius Porutis.

 

Vadovėlį galima užsisakyti:

El. paštu: justugda@gmail.com

Mob. tel. nr. : +37068751947

 

 

 


 

 Mokytojo knyga – į pagalbą istorijos mokytojams, dėstantiems 11 klasėje

 

Mokytojo knyga – tai papildoma priemonė istorijos mokytojams, dirbantiems su Domo Boguševičiaus ir Virginijaus Navicko vadovėliu Istorija 11 (III gimnazijos) klasei. Minėtą vadovėlį papildo ir V. Navicko parengtos Istorijos užduotys 11 (III gimnazijos) klasei.

Mokytojo knygoje pateikta:

·      11 klasės išplėstinio ir bendrojo istorijos kursų preliminarūs ilgalaikiai (metų) pamokų planai.

·       vadovėlio struktūros apibūdinimas, šiuolaikinių istoriografijos tendencijų charakteristika ir vadovėlio autorių metodologinės nuostatos;

·       rekomendacijos, kaip diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi;

·       vadovėlį papildančių leidinių ir papildomų mokymo(si) priemonių aprašymai;

·       pamokų organizavimo idėjos ir aktyvūs mokymo(si) metodai, susieti su realiomis mokymosi situacijomis;

·       11 klasės istorijos kurso datų ir asmenybių, kuriuos privalu žinoti brandos egzaminui, sąrašas;

·       trikalbis (lietuvių, lenkų ir rusų kalbų) vadovėlyje vartojamų sudėtingesnių terminų žodynėlis;

·       diagnostiniai testai su atsakymais;

·       kontūriniai žemėlapiai

 

 


Kaina: 5 €

 


 

 

„Langas į Lietuvą“ – leidinys mokslui ir pramogai

 

„Langas į Lietuvą“ yra originali integruotų istorijos ir geografijos užduočių knyga, skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Leidinys  padeda interaktyviai pažinti populiarius mokyklinių išvykų maršrutus: Kauną, Panemunių regioninį parką ir Kėdainius.

Autoriai siūlo mokytojams originalų mokymosi metodą – orientacines pažintines komandines varžybas. Metodą jau išbandė daugiau nei 700 Lietuvos mokinių! Siūloma veikla padeda mokinius motyvuoti mokslo metų pradžioje, apibendrinti įgytas žinias ir gebėjimus metų pabaigoje ar baigus kurso dalį.

Sąsiuvinį sudaro keturios integruotos užduotys, kurias atliekant reikia istorijos, geografijos, menų ir gamtos mokslų žinių bei gebėjimų. Mokiniams siūloma darbuotis susiskirsčius į komandas, todėl ugdomi bendradarbiavimo įgūdžiai. Varžybose informacijos paieškai leidžiama naudotis technologijomis, turinčiomis interneto prieigą, todėl dalyviai mokosi prasmingai taikyti IKT. Komandoms pateikiamos užduotys yra keturių tipų: 1) reikalaujančios atrasti užšifruotus objektus, jų detales arba apibūdintus asmenis; 2) prašančios nusifotografuoti prie atpažintų objektų; 3) raginančios pateikti glaustus atsakymus į pateiktus klausimus; 4) įpareigojančios atlikti praktines geografinių skaičiavimų, kontūrinių žemėlapių pildymo ir kitas užduotis.

Leidinys padeda socialinių disciplinų mokytojams suderinti bendrosiose programose aprašytu tris ugdymo proceso elementus:

·         bendrųjų kompetencijų ugdymą;

·         netradicinių ugdymo erdvių naudojimą;

·         tarpdalykinę integraciją.

Autoriai viliasi, kad mokiniams, mokytojams ir visiems smalsuoliams, norintiems neįprasta forma pažinti žinomus ar dar visiškai neatrastus objektus, šis interaktyvių užduočių sąsiuvinis taps langu į Lietuvą.

       
 

 

Kaina: 4 €

 


 

 

Gerb. istorijos mokytojai,

 

     UAB „UGDA“ Jus informuoja, kad vadovėlį jau galite įsigyti. Vadovėlio kaina 16 € (PVM įskaičiuotas).

     Vadovėlio autoriai yra mokytojai ekspertai Domas Boguševičius iš KTU gimnazijos ir Virginijus Navickas iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos.

 

   

*Norėdami susipažinti su vadovėlio turiniu ir sandara spauskite čia.

 

Vadovėlį užsisakyti galite

El. paštu: justugda@gmail.com

Telefonu: +370 (687) 51 947

 

      UAB „UGDA“ dėkinga vadovėlio recenzentams - humanitarinių mokslų daktarei, istorijos mokytojai ekspertei Nelei Kostinienei ir istorijos mokytojui ekspertui Andriui Poručiui. Žemiau pateiktos minėtų recenzentų trumpos recenzijų ištraukos.

       „Vadovėlis parengtas reprezentatyviai, jis vizualus, tekstas ir iliustracijos sukomponuotos inovatyviai ir patraukliai. Parašytas aiškiai, logiškai, intelektualiai bei visiškai pritaikytas amžiaus tarpsniui.“

        „Užduotys formuoja kūrybišką darbą, moko kritiškai mąstyti, padeda kaupti žinias, orientuoja š tai, kad mokinys suvoktų praeities įvykių pasekmes šiandienai, moko spręsti problemas, sudaro galimybes įsivertinti savo žinias.“

        „Rašydami vadovėlį autoriai vadovavosi Lietuvos Viduriniojo ugdymo bendrąja programa, tačiau atsižvelgė ir į Istorijos brandos egzamino programoje esančius reikalavimus. Tenka pastebėti, kad šis vadovėlis yra būtent viduriniojo ugdymo koncentrui skirtas istorijos leidinys, parengtas pagal vidurinės mokyklos programą, t.y. rašydami jį autoriai negudravo, bandydami atkartoti ir priminti mokiniams pagrindinės mokyklos istorijos kurso medžiagą, o kaip ir nurodoma viduriniojo ugdymo programoje, siekė atskleisti vieną svarbiausių istorijos teminių sričių - visuomenės istoriją. Šiuo požiūriu - tai vienas pirmųjų rimtų bandymų turinio tematika iš esmės konceptualiai atskirti pagrindinės ir vidurinės mokyklos istorijos kursus.“

       „Vadovėlio struktūra logiška, lengvai suvokiama ir puikiai vizuolizuota po „Autorių žodžio“ sekančiame „Vadovėlio sandaros“ paaiškinkime. Peržiūrėjus šią autorių pateiktą informaciją, mokiniams tikrai neturėtų kilti papildomų klausimų apie tai, kaip dirbti su šiuo istorijos vadovėliu, nes viskas paaiškinta (ir iliustruota) paprastai, logiškai ir suprantamai.“

     „Užduotys savo turiniu ir įvairove neabejotinai yra vienas solidžiausių šio vadovėlio komponentų. Jos yra gana įvairios: skirtos žinių ir gebėjimų įtvirtinimui, plėtojimui, kartojimui, kūrybiškumui ir vertybiniam pasaulio suvokimui. Didele dalimi atvejų užduotys reikalauja mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų - taikymo, analizės, sintezės ir vertinimo. Nemaža dalis klausimų ir užduočių formuluočių pradedama Viduriniojo ugdymo programoje apibrėžtais aukštesniuosius mąstymo gebėjimus nusakančiais raktiniais žodžiais: „įrodykite“, „pagrįskite“, „palyginkite“, „susiekite“, „sukurkite“, „įvertinkite“, „padarykite išvadas“ ir kt.“

 

UAB „UGDA“ direktorius Justinas Babeckas.